สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เกษตรแปรรูป
 • วีรวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปจากเนื้อสัตว์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วีรวรรณ เจียรพีพันธ์
 • วีรวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054613901
 • เบอร์มือถือ
 • 0946414842
 • อีเมล์
 • veeravanMrs1965@gmail.com