สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1549900397154
 • ชื่อธุรกิจ
 • KRITSANA / หม้อห้อมกฤษณะ
 • กฤษณะ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าพื้นเมืองดีไซน์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช/โอท็อป5ดาว เสื้อสำเร็จรูปชาย/โอทอป4ดาวเสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กฤษณะ วัลลภาชัย
 • กฤษณะ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054060081
 • เบอร์มือถือ
 • 0987963992
 • อีเมล์
 • toongting1431@gmail.com