สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115561031537
 • เพชรนารินทร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ธาม ครีเอทีฟ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจัดการประชุม
 • สินค้า/บริการ
 • Event & Organize / Production Design / Grand Opening / Set Up Team / Roadshow
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เพชรนารินทร์ รักษาพล
 • เพชรนารินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0935159494
 • อีเมล์
 • thamcreative@gmail.com