สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125562024399
 • ถนอมชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บิ๊กการ์เด้น เทคโนโลยี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43210
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การติดตั้งไฟฟ้า
 • สินค้า/บริการ
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ถนอมชัย เหล่าศักดิ์ศรี
 • ถนอมชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 021569351
 • เบอร์มือถือ
 • 0800524141
 • อีเมล์
 • thanomchai@biggardentech.com