สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกว้านกลางสามัคคี
 • ศรีสมร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไข่เค็ม/ น้ำพริกลาบ/แยม มะม่วงหาว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศรีสมร ศิริพร
 • ศรีสมร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0868288749
 • เบอร์มือถือ
 • 0868288749
 • อีเมล์
 • Seesamoon@gmail.com