สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505544001656
 • ศิริพรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เชอเร (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46439
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและส่งออกเสื้อสำเร็จรูปหญิง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP, มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศิริพรรณ สุวรรณ
 • ศิริพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816815609
 • อีเมล์
 • sawarin.suwan@gmail.com