สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำจิ้มสุกี้สองนาง
 • จุฑาภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • สารบบอาหาร22-1-50647-6-0004
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จุฑาภรณ์ วงศ์เศรษฐี
 • จุฑาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038234178
 • เบอร์มือถือ
 • 0903936645
 • อีเมล์
 • Laied_ta@hotmail.com