สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1509900885752
 • ชื่อธุรกิจ
 • ยาจกไฮโซ
 • นวภัสร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สิ่งถัก สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นวภัสร์ จำใจ
 • นวภัสร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0850316950
 • เบอร์มือถือ
 • 0850316950
 • อีเมล์
 • yajokhisobrand@gmail.com