สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505562008071
 • วิจัยธรรม 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สงวน คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 41002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • บริหารงานก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิจัยธรรม จันทร์หิรัญ
 • วิจัยธรรม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-6450913
 • เบอร์มือถือ
 • 081-6450913
 • อีเมล์
 • Vijaithum@Gmail.com