สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มกล้วยร่อแร่พารุ่งเรือง
 • อัมพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยฉาบ / น้ำผึ้งป่า / ถั่วคั่วสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อัมพร ใจภักดี
 • อัมพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 080-670-3329
 • เบอร์มือถือ
 • 080-670-3329
 • อีเมล์
 • nakaninat@hotmail.com