สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Mulberry Gardens
 • วินัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Serum Mulberry
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP, อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วินัย ชัยเงินตรา
 • วินัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894299242
 • เบอร์มือถือ
 • 0894299242
 • อีเมล์
 • vnai9@hotmail.com