สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0805554000188
 • วาณิต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ลีจรัส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43120
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
 • สินค้า/บริการ
 • โรงแรมช่อลดา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วาณิต ลีลาอุดม
 • วาณิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075466178
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6955589
 • อีเมล์
 • leelaknt@gmail.com