สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมคุณชม
 • กัญญ์ศิริ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • วุ้นถาดขนมไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญ์ศิริ เสถียรก่อพงศ์
 • กัญญ์ศิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896535477
 • เบอร์มือถือ
 • 0896535477
 • อีเมล์
 • praper04@gmail.com