สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505522000240
 • มาเรีย วิคตอเรีย พี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยามรอยัลออคิด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 32120
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP, TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง มาเรีย วิคตอเรีย พี นิมมานเหมินท์
 • มาเรีย วิคตอเรีย พี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053245598
 • เบอร์มือถือ
 • 0818853352
 • อีเมล์
 • siamroy@cm.ksc.co.th