สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505561012407
 • สิรินภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ชิเอบิ ฟู้ดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47219
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต และจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ภายใต้แบรนด์ "ชิเอบิ"
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สิรินภา นภฤทธานนท์
 • สิรินภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0877892626
 • อีเมล์
 • chiebi.official@gmail.com