สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นพเก้าไทยแลนด์
 • ณัฐวีณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรนพเก้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop gmp organic100% อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐวีณ์ ภิญญาสุพลชัย
 • ณัฐวีณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-3594296
 • เบอร์มือถือ
 • +66863594296
 • อีเมล์
 • nattavee27@gmail.com