สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3909900294218
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฺBoonmanee design
 • จีรยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ของแต่งบ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จีรยา ขนาบแก้ว
 • จีรยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0887773303
 • เบอร์มือถือ
 • 0887773303
 • อีเมล์
 • cheeraya_k@hotmail.com