สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3440300082372​
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภักดี​ฟาร์ม​(บา​นา​น่า​มอส)​
 • โก​สินธุ์​ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อาหารถิ่นรสไทยแท้ nfi สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม​
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย โก​สินธุ์​ สุวรรณ​ภักดี​
 • โก​สินธุ์​ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0804200429
 • เบอร์มือถือ
 • 0804200429​
 • อีเมล์
 • Mosscivic@hotmail.com