สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0713553000337
 • วิไลพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แบล็ค ออร์นิก้า
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46492
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มผช. OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิไลพร เกิดวิเศษสิงห์
 • วิไลพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-8744905,
 • เบอร์มือถือ
 • 062-7949424
 • อีเมล์
 • black_ornica@hotmail.com