สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505556002270
 • นฤมล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46318
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งกาแฟชาโกโก้
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าและบริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • HACCP GMP HALAL อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นฤมล ทักษอุดม
 • นฤมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-231030
 • เบอร์มือถือ
 • 0871824101
 • อีเมล์
 • info@hillkoff.com