สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้าน ช้อยโฮม By ครูหนุ่ย
 • สายทอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า นพเก้า พิชซ่า J&J ฟองน้ำ และสินค้าอุปโภค บริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • สินค้า นพเก้า มี อย. มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สายทอง ชูเชิด
 • สายทอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0648097264
 • เบอร์มือถือ
 • 0982782967
 • อีเมล์
 • nuisaithong6@gmail.com