สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Kram Koon
 • จิราวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้ามัดย้อม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จิราวรรณ คงนคร
 • จิราวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0892228504
 • เบอร์มือถือ
 • 0858889700
 • อีเมล์
 • cisorcha@gmail.com