สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505558010571
 • รัฐวิชญ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 21001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP HACCP HALAL
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รัฐวิชญ์ สิริอมรสิทธิ์
 • รัฐวิชญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 080-0511411
 • อีเมล์
 • QMR.cmh@gmail.com