สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0505559004389
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัททุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด
 • อัญญาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผัก ผลไม้ และสมุนไพรออร์แกนิค ตากแห้งและแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP ,HALAL ,EU ORGANIC ,USDA ORGANIC
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัญญาพร สุวรรณคำซาว
 • อัญญาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0982428995
 • อีเมล์
 • export.anya@gmail.com