สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503559005201
 • กุลฉัตร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ธนานิษฐ์ เอ็กซ์เชนจ์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 66123
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • สินค้า/บริการ
 • แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการทางการเงิน และการประกันภัย
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
 • กุลฉัตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817164882
 • เบอร์มือถือ
 • 0817164882
 • อีเมล์
 • kulachatrakul@gmail.com