สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0501610740021
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรหนองหาร
 • ประพันธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การสีข้าว อบข้าว จำหน่ายข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ดาบตำรวจ ประพันธ์ บุญเกษม
 • ประพันธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0882525464
 • อีเมล์
 • nalinratrobphairin@gmail.com