สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • PACHARA BAND
 • พัชรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าแฟชั่นชนเผ่าม้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พัชรา พระคุณอนันต์
 • พัชรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 098-7963340
 • เบอร์มือถือ
 • 098-7963340
 • อีเมล์
 • patmissjesus@gmail.com