สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0605555000256
 • ชลาธิป 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทยเปเปอร์โมเดล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 32909
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • 3D. Jigsaw Model สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชลาธิป ทรัพย์มณี
 • ชลาธิป 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0891582301
 • เบอร์มือถือ
 • 0891582301
 • อีเมล์
 • supmanee@gmail.com