สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557133134
 • ณัฐศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ณัฐนารา แฟรนไชส์ซอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 77400
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การให้เช่าแบบลิสซิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์ทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์
 • สินค้า/บริการ
 • แฟรนไชส์รับสร้างระบบธุรการขาย ธุรการบัญชี ธุรการการเงิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐศักดิ์ คีรีไพฑูรย์
 • ณัฐศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0628595241
 • อีเมล์
 • natnara.corp@gmail.com