สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้าน OLIVE CLOSET
 • วาสนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าแฟชั่น ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วาสนา ประสิทธิ์
 • วาสนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0892662499
 • เบอร์มือถือ
 • 0892662499
 • อีเมล์
 • wasana4356@gmail.com