สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 13099004462381
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไทยทำ ดีไซน์ สตูโอ
 • กัณฑ์อเนก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณ์และบรรจุภัณฑ์ไม้สัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กัณฑ์อเนก เรไร
 • กัณฑ์อเนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 088-4-7745288
 • เบอร์มือถือ
 • 086-3770566
 • อีเมล์
 • gunanag.design1@gmail.com