สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505557006490
 • ศุภกร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เครื่องเงินวัวลาย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 63113
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องเงิน เครื่องทองคำ เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภกร สุทธิภิบาล
 • ศุภกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-275385
 • เบอร์มือถือ
 • 086-3913989
 • อีเมล์
 • wl.silver@hotmail.com