สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภัสน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ
 • ประภัสศีร... 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำปั่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ประภัสศีร... สระทองเพ็ชร
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0962603827
 • อีเมล์
 • PRAPHATSRI2509@GMAIL.COM