สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3400101644753
 • ชื่อธุรกิจ
 • กะปิหวานน้องเวียงพิงค์เมืองแพร่
 • วิวัลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กะปิหวาน/น้ำปลาหวาน/กะปิแห้ง มะม่วงเบาสงขลา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิวัลย์ เอกวงษา
 • วิวัลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 063-8784515
 • อีเมล์
 • Wiwan551124@gmail.com