สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สะเต็กซามูไร
 • เพ็ชร์นที 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร (สะเต็ก,ยำ)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เพ็ชร์นที ลาภชัยเจริญกิจ
 • เพ็ชร์นที 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0894360010
 • อีเมล์
 • phatnatee@gmail.com