สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105544085926
 • พงษ์ฤทธิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทย โกลบอล ธุรกิจพัฒนา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11011
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสุรากลั่น
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องชั่งดิจิตอล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พงษ์ฤทธิ์ ศรีพิทักษ์สกุล
 • พงษ์ฤทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028987121
 • เบอร์มือถือ
 • 0814225869
 • อีเมล์
 • mail@sunfordthai.com