สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 36604004462426
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมบ้าบิ้นมะพร้าวอ่อน
 • ปุณพิทักษ์พร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมบ้าบิ้นมะพร้าวอ่อน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปุณพิทักษ์พร วรุณรัศมีโชติ
 • ปุณพิทักษ์พร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0950574354
 • เบอร์มือถือ
 • 0950574354
 • อีเมล์
 • Pp0652178360@gmail.com