สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Fareeda Halal Food
 • ราเชด 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวหมกไก่ อาหารอิสลาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop กำลังดำเนินมาตรฐานฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ราเชด ฤทธิกุล
 • ราเชด 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894412485
 • เบอร์มือถือ
 • 0894412485
 • อีเมล์
 • Alkausar000@gmail.com