สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • K2M SHOP
 • กาญจน์สรีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มารีเย๊าะ หอมเจียว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817677291
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กาญจน์สรีย์ พงศ์ภัทรายุทธ์
 • กาญจน์สรีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817677291
 • เบอร์มือถือ
 • 0817677291
 • อีเมล์
 • miew2003@hotmail.com