สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105539128345
 • ประเสริฐ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47912
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
 • สินค้า/บริการ
 • ที่นอนและอุปกรณ์เครื่องนอน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประเสริฐ ประเสริฐวณิช
 • ประเสริฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0911658282
 • เบอร์มือถือ
 • 0911658282
 • อีเมล์
 • vichiandarling@gmail.com