สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมบ้านคุณฟ้า
 • ชุติญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมหวาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชุติญา แป้นจำนงค์
 • ชุติญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028089594
 • เบอร์มือถือ
 • 0890640399
 • อีเมล์
 • Jaisaimysis@gmail.com