สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กัญญาณัฎฐ์
 • กัญญาณัฎฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องนอน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญาณัฎฐ์ ตติยสถาพรกุล
 • กัญญาณัฎฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-5296344
 • เบอร์มือถือ
 • 087-5296344
 • อีเมล์
 • kanyanut996@gmail.com