สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0715560000021
 • ณัฏฐศศิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เบบี้ อิมเพรส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47711
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าแม่และเด็ก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฏฐศศิ เจนวัฒนะมงคล
 • ณัฏฐศศิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0616818668
 • อีเมล์
 • kidsbycho@hotmail.com