สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3409900580819
 • ชื่อธุรกิจ
 • โยมา ฟู้ดส์ โปรดักส์
 • สุรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายกาแฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0619396996
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรินทร์ โยมา
 • สุรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0619396996
 • เบอร์มือถือ
 • 0818399569
 • อีเมล์
 • surinyoma@gmail.com