สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0567114804747
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านลำดวนผ้าฝ้าย
 • ธิติพัทธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าพื้นเมืองเหนือสำเร็จรูป (ตัด / จำหน่าย ชุดสุภาพบุรุษ สตรี) พื้นเมืองภาคเหนือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธิติพัทธ์ พวงคำ
 • ธิติพัทธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 065-3597825
 • เบอร์มือถือ
 • 065-3597825
 • อีเมล์
 • jimmytechnic@gmail.com