สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ป้าสอาดขนมไทย
 • ภนิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระยาสารท,ทองม้วน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภนิดา แดงวิจิตร
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0874836766
 • เบอร์มือถือ
 • 0804344439
 • อีเมล์
 • ant-ant.d@hotmail.com