สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
 • สายทอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าย้อมคราม ผ้าขาวม้า ผ้าแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • *
 • website
 • *
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สายทอง วังญาติ
 • สายทอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • *
 • เบอร์มือถือ
 • 0838781326
 • อีเมล์
 • np_ops@moc.go.th