สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พวงเพชร
 • พวงเพชร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์(โซฟา)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พวงเพชร จันทร์ดาล
 • พวงเพชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0859264750
 • เบอร์มือถือ
 • 0859264750
 • อีเมล์
 • Pongpet_2562@hotmail.com