สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3520100818871
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านอดุลย์-สมรส
 • สมรส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านค้าปลีก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สมรส ปุยฝ้าย
 • สมรส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818816296
 • เบอร์มือถือ
 • 0991129491
 • อีเมล์
 • adulfarmmeatball@gmail.com