สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้องฟ้าร้านผลไม้ปั่น
 • ชนนิกานต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำฝนไม้ปั่น เครื่องดื่มต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชนนิกานต์ กิ่งวงษา
 • ชนนิกานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-4177878
 • เบอร์มือถือ
 • 089-8414214
 • อีเมล์
 • chonnikran@hotmail.com